گزارش اشکال

از آنجایی که این سامانه برای اولین بار است که در ایران به این صورت پیاده‌سازی می‌شود، ممکن است با اشکالاتی نیز همراه باشد، تمام تلاش ما بر آن خواهد بود تا این سامانه را روز به روز بهتر ساخته تا خدمات را به صورت هرچه بهتر به کاربرانمان ارائه دهیم.
در صورتیکه اشکالی در این سامانه یافته‌اید، می‌توانید آنرا گزارش کنید، از همکاری شما پیشاپیش سپاسگزاریم.